O Klbku

Relácia Klbko, známa z vysielania TV LUX, je určená predovšetkým pre predškolákov a deti mladšieho školského veku. Spolu s hlavnými postavami – Katkou a jej kamarátom Klbkom deti spoznávajú ľudský svet, ako sa ľudia správajú a ako by sa správať mali…
Ústrednou témou doteraz odvysielaných sérií Klbka sú najznámejšie príbehy Starého zákona a Nového zákona. V ďalších častiach sa Klbko, tentoraz už aj s kňazom – otcom Mariánom, zoznamovalo s  chrámom a svätou omšou. Na základe týchto tém deti spoločne s Klbkom hľadajú odpovede na mnohé otázky, objavujú ich prostredníctvom oživených biblických príbehov, ale aj veselých, poučných piesní. Tieto príjemné chvíľky s televíznymi kamarátmi ponúkajú deťom množstvo nových podnetov a nápadov pre šikovné ruky.