Pravidlá súťaže

Témou 4. ročníka súťaže Pre Klbko je STRETNUTIE S MÁRIOU. Úlohou súťažiacich je vytvoriť vlastné výtvarné stvárnenie ľubovoľného stretnutia s Pannou Máriou, ktoré nájdeme napríklad v Biblii, alebo niektorého zo známych zjavení Panny Márie, či stretnutia s ňou v modlitbe.

Dôležité je k práci uviesť aj názov a krátky popis diela, meno a priezvisko autora, vek, adresu a telefonický kontakt na rodiča.

Podmienky: